Nyheter

Hallreglement

picture1

AMFI hallen er et flott fotballanlegg for trening og kamp. Vi ønsker alle at AMFI hallen skal brukes og vedlikehold slik at den holder god standard i mange år fremover. Dette krever at alle brukere bidrar. Under finner dere våre ordensregler og rutiner som skal følges for å sikre dette.

 Les mer..

Branninstruks

picture1

Alle brukere av hallen har et felles ansvar for brann, sikkerhet, og evakuering. Det er viktig at ledere og brukere i lag og organisasjoner, gjør seg kjent med branninstruksen som gjelder for hallen.

 Les mer..