Branninstruks 18.10.2012

Alle brukere av hallen har et felles ansvar for brann, sikkerhet, og evakuering. Det er viktig at ledere og brukere i lag og organisasjoner, gjør seg kjent med branninstruksen som gjelder for hallen.

Det er hengt opp branninstruks i hallen og ved utgangene.
Kart over nødutganger, slukkeutstyr og manuelle varslere henger i hallen,
samt ved utgangene.

Trygghet skaper trivsel.


1. Ved eventuell alarm:
Lokaliser brannen, ved falsk alarm lokaliser hvilken detektor som har løst ut alarmen.
Ved alarmsentralen er det et oppslag som forklarer hvor de forskjellige detektorer er plassert.

2. Lokalisering:
Oppsøke området for å kartlegge omfanget, eventuelt prøve å slukke hvis dette er mulig.
Ring brannvesenet på telefon 110, gi en beskrivelse av om hvor i lokalet alarmen ble utløst.

3. Evakuering:
Lederen samler alle i sin gruppe og trekker ut gjennom nærmeste nødutgang.

4. Oversikt:
Når evakueringen er utført, skal alle samles på oppstillingsplassen bak sportshallen.Det er viktig at en kontrollerer antallet i sin gruppe. Dersom noen er savnet, må dette meldes til brannvesenet når de ankommer, samt hvor i hallen de oppholdt seg. Dette vil gjøre det enklere for brannvesenet hvis det skulle bli nødvendig med søk.

5. Uteområdet:
Området der brannbiler skal fram, ryddes for folk og kjøretøy, slik at de kommer raskt på plass.
Det er forbudt å parkere ved brannkummer som er merket.

6. Opplysninger til brannvesenet:
Gi de opplysningene du har til brannvesenet, samt eventuell mistanke dersom noen kan være igjen inne i hallen.
Prøv å veilede og bistå brannvesenet så godt som det er mulig.