Hallreglement 15.03.2016

AMFI hallen er et flott fotballanlegg for trening og kamp. Vi ønsker alle at AMFI hallen skal brukes og vedlikehold slik at den holder god standard i mange år fremover. Dette krever at alle brukere bidrar. Under finner dere våre ordensregler og rutiner som skal følges for å sikre dette.

Det er satt opp plakater med hallreglement og branninstruks ved alle nødutganger.

Dører til nødutgang skal alltid være lukket.

Leietaker er ansvarlig for at aktiviteten i hallen er i henhold til reglementet, og at dette overholdes til enhver tid.

 

Hallreglementet har følgende forbud:  

  • All form for klatring!
  • Bruk av åpen ild og fyrstikker
  • Snusing, røyking, tyggegummi
  • Bruk av skruknott sko
  • Ingen skal henge eller klatre i skillevegger
  • Alle rydder etter seg selv, det er søppeldunker i hallen

I tillegg er leietager ansvarlig for at det ikke foregår aktivitet som kan skade kunstgressdekke eller påfører bygningsmessige skader i hallen.

 

Ved brannalarm følges branninstruks.

 

Minner om at hallen er overvåket med kamera.

 

Dette er en oppfordring til alle trenere, lagledere, sportslige ledere og andre som kan bidra til at AMFI hallen også i fortsettelsen skal fremstå som et flott anlegg for trening og kamp.