Utleie 27.08.2013

Sunndalshallen leies ut til alle typer arrangement. Trening og konkurranser, messer, dansegalla, konserter m.m.

Alle prisene er eks. mva.

Sportslige arrangement, trening og kamp:
Hel hall  kr.    600,- pr. time. (normalt leies det ut hel hall)
2/3 hall  kr.    450,- pr. time.
1/3 hall  kr.    250,- pr. time.
Kampleie  kr.  1.200,- (beregnes 2 timer)
Dagleie, hel hall kr.  5.000,- (eksempelvis 8 timer)
Døgnleie, hel hall kr.  7.500,- (eksempelvis 24 timer)


Ved sportsarrangement med annen aktivitet/tider avtales pris med utleier.

Messe / konserter: kr. 30.000,- som basisleie.

Ved spesielle messer eller konserter hvor inntjeningen ikke forsvarer basisleien kan det forhandles om lavere pris eller overskuddsdeling.

Dansegalla: kr. 30.000,- som basisleie.

Overskuddsdeling kan avtales.


Leietager er ansvarlig for, og dekker, all skade som oppstår på utstyr, inventar, faste installasjoner eller selve bygget!


Arrangement må gjennomføres i samsvar med Sunndalshallens ordensregler og branninstruks!
Utleier er ansvarlig for at leier er kjent med alle regler for leie av Sunndalshallen. Det utskrives en erklæring som bekrefter dette!